Appbuilder

Appbuilder is een tool waarmee partnerontwikkelaars software-interface kunnen ontwikkelen, welke beschikbaar is voor de robots van Doosan. In het Developer LAB van Doosan Robotics kunnen ontwikkelaars de Appbuilder gebruiken om apps te ontwikkelen, certificeren en officieel te distibueren, na goedkeuring van Doosan Robotics. Hiervoor doorloopt u de volgende stappen:

Doosan Robotics Developer LAB Appbuilder

Manage

Door u te registreren als ontwikkelaar in het Developer LAB, krijgt u toegang tot de App Builder, waarmee u de software-interface kunt ontwikkelen die nodig is om uw producten met Doosan-robots te gebruiken. 

App Development

App ontwikkeling bestaat uit het invoegen van algemene informatie, I/O, vaardigheid en taaksjabloonconfiguraties in die volgorde.

Test

Tijdens het ontwikkelingsproces kunt u verzoeken om een testversie te maken van de app die aan het ontwikkelen bent om te testen.

Approve

Doosan Robotics Developer LAB AppbuilderOntwikkelde apps kunnen worden beoordeeld door Doosan Robotics door middel van een goedkeuringsverzoek. Als uit de review blijkt dat de app niet geschikt is voor distributie, kan deze worden afgewezen met vermelding van de reden en moet het verzoek om goedkeuring na de wijziging opnieuw worden ingediend.

Distribute

Als de app met succes is goedgekeurd, kan productinformatie inclusief een link om de app te downloaden op de Doosan Mate website worden geplaatst.